Prostor za Omladinski kulturni centar, Smederevo

Informacije o potrebi
Opis aktivnosti Omladinski kulturni centar
Da li biste delili ovaj prostor sa nekim? Da
Plaćanje prostora Hladan pogon
Željena veličina (m2) 50 - 100
Napomena

lokal otvoreni poslovni

Udruženje PATOS se zalaže za formiranje omladinskog kulturnog prostora koji će pružiti mogućnost svim udruženjima mladih/za mlade i mladim pojedincima u Smederevu i okolini da razvijaju svoje programe, i na taj način svojim idejama i aktivnostima utiču na donosioce odluka pri kreiranju omladinske politike u gradu. Grad će dobiti Omladinski kulturni centar koji će predstavljati mesto artikulacije energije mladih, mesto restarta za mlade gde bi udruženi predstavljali svoj rad, mesto neformalne edukacije mladih i alternativne kulturne ponude. OKC Smederevo će biti ujedno i platforma za formiranje Asocijacije omladinskih udruženja Smedereva koja će koordinirati budućim radom centra.
PATOS veruje da će oživljavanje jednog zapuštenog javnog prostora biti simbolički, ali i konkretan podstrek za mlade da unaprede svoju budućnost, kao i budućnost grada. PATOS bi, kroz ovakvo mesto, nastavio da se razvija kao organizacija i pozorište, a time bi učvsrtio svoj autoritet umetničkog, omladinskog i kulturnog pokretača u gradu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Pogledaj slicne potrebe

Prostor za Omladinski kulturni centar, Smederevo

Udruženje PATOS se zalaže za formiranje omladinskog kulturnog prostora koji će pružiti mogućnost svim udruženjima…

Vidi detalje...